Allmän info om behandlingar

Plats

Reiki-kliniken Vegagatan 1 i Göteborg.
Info om kommunikationer finns här.

Reiki-kliniken på Vegagatan 1: Hållplats utanför dörren
Vegagatan 1 i Göteborg
Vi från Reiki-klinikens dörr: Oscar Fredriks kyrka

Boka

Du kan läsa om alla våra medarbetare här,
eller gå till vår nätbokningssida: bokadirekt.se

Fika ingår

I väntrummet finns det gratis fika för klienter. Det står alltid framme te, kaffe, kex, knäckebröd och honung. Du kan ta för dig när du väntar eller efter din behandling. I väntrummet finns också mycket litteratur som du kan passa på att läsa.

Reiki är friskvård

Reikimetoden är godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

De flesta Reikiterapeuterna på Reiki-kliniken tar emot för friskvård och du kan då betala med ActiWay och Epassi/Min friskvård. Notera detta när du bokar.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

På denna sida finns mycket material om forskning och klinisk dokumentation om Reiki:
https://secourong.com/reiki/forskning

Distansbehandling

Vi utför även distansbehandlingar, men vanligen först efter inledande fysisk behandling. Priset blir oftast det samma som vid fysiska möten, men vid kompletterande, kortare behandlingar mellan de fysiska besöken sätts priset i förhållande till tiden.

Hembesök

Om det är en lämpligare lösning för klientens bästa kan vi göra hembesök, men då tillkommer kostnader för extra tid och resor.

Handla på förlagskontoret

På Reiki-kliniken kan du handla direkt från Secourong Förlag. Då slipper du fraktavgifter och privatkunder kan handla för nedsatta hämtpriser. En del finns på lager, medan annat behöver beställas i förväg.

Klient/patient-säkerhet

För att minimera corona-spridningen har vi tagit bort avbokningsmarginalen tills vidare. Du kan boka av hur sent som helst om du misstänker att du kan vara smittbärare. Terapeuten kan göra likadant. Eventuellt kan vikarie komma in ifall klienten önskar det.

Vi har också ökat tiden mellan bokningar till 30 minuter, så att klienterna inte behöver möta varandra i väntrummet. Terapeuten låser upp dörren för nästa klient efter den första klienten har gått, och efter att ha desinficerat utsatta ytor.

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar. Alla terapeuter har de försäkringar som krävs: ansvarsförsäkring, samt patientförsäkring eller behandlingsskadeförsäkring .

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska verksamheten årligen redogöra för patientsäkerheten. Har kan du ladda ner Secourongs patientsäkerhetsberättelse för 2019, samt Secourongs/Reiki-klinikens rutinbeskrivning för patientsäkerhet.

Patientfeedback

Vi välkomnar synpunkter från patienter och närstående. En direkt dialog när frågeställningar dyker upp är bäst, men ibland är det inte praktiskt möjligt och ibland kan det vara lättare att skriva ner tankarna. Här finns en blankett för klientfeedback. Du har också alltid rätt att vända dig till Patientnämnden.

Personuppgifter

Alla personliga Reikibehandlingar dokumenteras och journalförs. Vi hanterar dessa personuppgifter med största sekretess och enligt Patientdatalagen (2008:335), Dataskyddsförordningen (GDPR), och Bokföringslagen (1999:1078). Klienten har alltid rätt att läsa sin journal och/eller få en kopia av den.
Mer info här: hur Reiki-kliniken & Secourong Förlag behandlar personuppgifter.
Mer info här: hur Believe in spirit behandlar personuppgifter.

Boka tid