Angelic Reiki-metoden för åter-anslutning är framtagen för dem som upplever besvärande effekter efter vaccination.

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

 • 800 kr
  3-kort 2100 kr (=700 kr/behandling)
 • 1 timme inkl. tid för samtal och dokumentation

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

 • 950 kr
  3-kort 2400 kr (=800kr/behandling)
 • 1 timme inkl. tid för samtal och dokumentation

Energi kan färdas över obegränsade avstånd och eftersom Reiki består av livsenergi gäller det samma för Reikibehandlingar. En fullständig Reikibehandling på distans går till på samma sätt som en vanlig fysisk behandling. Skillnaden är bara att klienten och Reikiterapeuten befinner sig på olika platser.

 • 1450 kr för båda
  3-kort 3900 kr
 • 1,5 timme inkl. tid för samtal och dokumentation
 • Gå till boka direkt

Vid denna behandling kommer två vänner eller familjemedlemmar tillsammans. Samtalen sker gemensamt och de får också Reiki på samma gång.

Du leds i gruppmeditation att aktivt frigöra tunga energier och att ta emot högfrekventa renande energier. Detta sätter igång naturliga läkningsprocesser hos dig, både på fysiska och psykiska plan.

Vill du ha en extra energikick med höga vibrationer? Vi är flera Reikiutövare som förmedlar välgörande energier. Du kan ta emot var du än befinner dig. Det kan skapa harmoni och ökat välbefinnande omgående, men vid regelbunden användning skapas mer utvecklande, helande och bestående resultat.

 • 525 kr
 • 45 minuter

Det ingår alltid stödsamtal tillsammans med Reikibehandling, men ibland kan det behövas extra tid, som då får bokas separat.