Angelic Reiki Re-Connection Healing (ARRH)

Energibehandling

Behandlingar
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
5700 kr

Denna Angelic Reiki-metod är framtagen för dem som upplever besvärande effekter efter vaccination och inte funnit hjälp inom konventionella vården för detta. Vi har inte vetenskapliga bevis på sambandet, utan det handlar om personens upplevelse.

Hur ARRH-metoden går till

Vi har först ett samtal per telefon för att komma fram till om ARRH är en metod som kan vara lämplig för personen. Det krävs starkt engagemang och eget arbete mellan och efter helande-sessionerna.

  • Vid första besöket samtalar vi och diskuterar fram ett personligt program. Det avsätts en timme för detta.
  • ARRH-session på ca två timmar.
  • Tre Angelic Reiki-sessioner på ca en timme.
  • Efter helandet praktisera andningsmeditation, m.m. enligt personligt program. Arbetet efter sessionerna är viktigt för att förankra åter-anslutningen.

Det är allra bäst med fysiska möten, framför allt för ARRH-sessionen, men om detta inte är möjligt kan det genomföras via Zoom eller liknande videomöten.

Samtalsstöd efter behandlingen

Klienten är alltid välkommen att höra av sig när frågor uppstår eller vid behov av stöd och samtal när det gäller processerna som startat upp.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar.

Vi som håller i Angelic Reiki Re-Connection Healing (ARRH)

Har du frågor eller funderingar kring Angelic Reiki Re-Connection Healing (ARRH)? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Angelic Reiki Re-Connection Healing (ARRH). Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.