Reiki för två

Energibehandling

Behandlingar
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
1700 kr för båda
3-kort 4800 kr

Vid denna behandling kommer två vänner eller familjemedlemmar tillsammans. Samtalen sker gemensamt och de får också ligga på behandlingsbänken på samma gång.

Holistisk behandling

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

Reiki – universell livsenergi – är grunden för energibehandlingen. Terapeuten manipulerar inte din energi, utan är endast en kanal för energin som automatiskt går dit den behövs.

På Reiki-kliniken används uppgraderade reikimetoder; Angelic Reiki®, Holy Fire® Reiki och/eller Karuna Reiki®. Därför kanaliseras kraftfullare och mer specifikt inriktade energier, vilket gör att behandlingen snabbas upp. Förr kunde en behandling ta upp till 1,5 timme, men med denna uppgradering tar det max en halvtimme.

Reningsprocesser

Reiki sätter fart på energier som stagnerat, vilket sätter igång naturliga läkningsprocesser. Det kan visa sig genom fysisk och emotionell utrensning, som att kroppen utsöndrar lagrade gifter och att blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt omärkbart, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan personen uppleva tillfälliga obehag. Personen bör vara beredd på dessa naturliga processer som leder till självläkning och känna sig redo för förändringar. 
Läs mer om Reikimetoden här.

Hur behandlingen går till

Vi börjar med ett inledande samtal om bakgrunden till varför personerna önskar reiki. Sedan får båda, fullt påklädda, sitta i vilstol eller ligga på brits. Terapeuten leder dem i en helande meditation och sedan får de slappna av till musik. Under tiden får var och en reikibehandling, en i sänder.

Under behandlingen håller reikiterapeuten sina händer stilla på personens fysiska kropp eller i auran/energikroppen utanför den fysiska kroppen. Handpositionerna kan variera. Terapeuten styr inte och manipulerar inte energin, utan förmedlar den bara och låter energin automatiskt gå dit den behövs bäst.

När behandlingen avslutats kan personerna sitta/ligga kvar en stund och sakta vakna till. Vatten serveras sedan eftersom kroppen behöver extra vatten när energierna och kroppens reningsprocesser körts igång. Vi avslutar med att samtala om upplevelserna under behandlingen och hur personerna sedan aktivt kan hjälpa till i utvecklingsprocesserna.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar.

Individuella upplevelser

Oftast är behandlingen en behaglig upplevelse som medför en djup avslappning. Många känner värme, kyla och pirrande känslor. En del kan dock uppleva obehag, som fysisk eller känslomässig smärta när det kommer upp till ytan och passerar ut genom kroppen. Dessa upplevelser kan fortsätta några dagar efter behandlingen, eftersom energierna har startat upp processer i kroppen. Det tillkommer aldrig nya besvär utan det är gammalt som lagrats inombords. Upp till 28 dagar efter behandlingen kan man märka av förändringar inom alla livets dimensioner – fysiskt, psykiskt, andligt, mentalt, känslomässigt och socialt.

Samtalsstöd efter behandlingen

Även om klienten enbart kommer för en enstaka behandling följer vi upp hur klienten mår och ringer då upp inom cirka en vecka efter första behandlingen. Klienten är alltid välkommen att höra av sig när frågor uppstår eller vid behov av stöd och samtal när det gäller processerna som reiki startat upp.

Vi som håller i Reiki för två

Har du frågor eller funderingar kring Reiki för två? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki för två. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.