Reiki för friskvård

i Göteborg

Behandlingar
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
1000 kr
3-kort 2700 kr

Holistisk behandling

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

Reiki – universell livsenergi – är grunden för energibehandlingen. Terapeuten manipulerar inte din energi, utan är endast en kanal för energin som automatiskt går dit den behövs.

På Reiki-kliniken används uppgraderade Reikimetoder; Angelic Reiki®, Holy Fire® Reiki och/eller Karuna Reiki®. Därför kanaliseras kraftfullare och mer specifikt inriktade energier, vilket gör att behandlingen snabbas upp. Förr kunde en behandling ta upp till 1,5 timme, men med denna uppgradering tar det endast en halvtimme.

Reningsprocesser

Reiki sätter fart på energier som stagnerat, vilket sätter igång naturliga läkningsprocesser. Det kan visa sig genom fysisk och emotionell utrensning, som att kroppen utsöndrar lagrade gifter och att blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt omärkbart, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan personen uppleva tillfälliga obehag. Personen bör vara beredd på dessa naturliga processer som leder till självläkning och känna sig redo för förändringar.  
Läs mer om Reikimetoden här.

Hur behandlingen går till

Vi börjar med ett inledande samtal om hur behandlingen går till och vad som kan ske. Sedan lägger sig personen fullt påklädd på en behandlingsbrits och får lyssna på avslappnande musik. Många slumrar till en stund och det är bara bra.

Under behandlingen håller Reikiterapeuten sina händer stilla på personens fysiska kropp eller i auran/energikroppen utanför den fysiska kroppen. Terapeuten styr inte och manipulerar inte energin, utan förmedlar den bara och låter energin automatiskt gå dit den behövs bäst.

När behandlingen avslutats kan personen ligga kvar en stund och sakta vakna till. Vatten serveras sedan eftersom kroppen behöver extra vatten när energierna och kroppens reningsprocesser körts igång. Vi avslutar med ett kort samtal om hur personen aktivt kan hjälpa till och underlätta processerna.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar.

Individuella upplevelser

Oftast är behandlingen en behaglig upplevelse som medför en djup avslappning. Många känner värme, kyla och pirrande känslor. En del kan dock uppleva obehag, som fysisk eller känslomässig smärta när det kommer upp till ytan och passerar ut genom kroppen. Dessa upplevelser kan fortsätta några dagar efter behandlingen, eftersom energierna har startat upp processer i kroppen. Det tillkommer aldrig nya besvär utan det är gammalt som lagrats inombords. Upp till 21 dagar efter behandlingen kan man märka av förändringar inom alla livets dimensioner – fysiskt, psykiskt, andligt, mentalt, känslomässigt och socialt.

Samtalsstöd efter behandlingen

I vanliga fall ingår samtalsstöd efter reiki, men inte när du har bokat friskvård. Klienten är dock välkommen att höra av sig för kortare frågeställningar.

Reiki som friskvård

Reikimetoden kan räknas om en friskvårdsmetod enligt Skatteverkets regler – både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

Vi som håller i Reiki för friskvård

Har du frågor eller funderingar kring Reiki för friskvård? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki för friskvård. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.