Reiki behandling

i Göteborg

Behandlingar
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
1000 kr
3-kort 2700 kr

Reiki – holistisk behandling

Reiki – universell livsenergi – är grunden för denna behandling. Terapeuten är en kanal för energin som automatiskt går dit den behövs. Syftet är att återskapa det naturliga energiflödet och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

Det är alltså en holistisk metod som riktas till hela personen. Det betyder att terapeuten inte behandlar något specifikt symtom eller besvär. Men du kan ändå ha en önskan om att få hjälp med något specifikt, för din intention och önskan hjälper till att dra energin till det området och starta upp en reningsprocess. Sedan är det en tidsfråga och att kanske något annat område först behöver helas.

På Reiki-kliniken används uppgraderade Reiki-metoder: Angelic Reiki®, Holy Fire® Reiki och/eller Karuna Reiki®. Därför kanaliseras kraftfullare och mer specifikt inriktade energier, vilket gör att behandlingen snabbas upp. Förr kunde en behandling ta upp till 1,5 timme, men med denna uppgradering tar det endast en halvtimme.

När du bokar denna Reiki-behandling kan du inte använda ditt friskvårds-bidrag, utan då får du istället boka Reiki för friskvård, vilket inkluderar mindre samtalsstöd.

Startar reningsprocesser

Reiki sätter fart på energier som stagnerat, vilket sätter igång naturliga läkningsprocesser. Det kan visa sig genom fysisk och emotionell utrensning, som att kroppen utsöndrar lagrade gifter och att blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt omärkbart, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan personen uppleva tillfälliga obehag. Observera att det bara är tillfälligt och sällan mer än någon dag. Dessutom kommer aldrig något nytt, utan det är sådant som funnits där och nu passerar ut. Personen bör vara beredd på dessa naturliga processer som leder till självläkning och känna sig redo för förändringar.  
Läs mer om Reikimetoden här.

Hur Reiki behandling går till

Vi börjar med ett inledande samtal om bakgrunden till varför personen önskar Reiki. Sedan utförs behandlingen på en behandlingsbrits eller i en vilstol och med avslappnande musik. Många slumrar till en stund och det är bara bra.

Under behandlingen håller Reikiterapeuten sina händer stilla på personens fysiska kropp eller i auran/energikroppen utanför den fysiska kroppen. Handpositionerna kan variera. Terapeuten styr inte och manipulerar inte energin, utan förmedlar den bara och låter energin automatiskt gå dit den behövs bäst.

När behandlingen avslutats kan personen ligga kvar en stund och sakta vakna till. Vatten serveras sedan eftersom kroppen behöver extra vatten när energierna och kroppens reningsprocesser körts igång. Vi avslutar med att samtala om upplevelserna under behandlingen och hur personen sedan aktivt kan hjälpa till i utvecklingsprocesserna.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar.

Individuell upplevelse

Oftast är behandlingen en behaglig upplevelse som medför en djup avslappning. Många känner värme, kyla och pirrande känslor. En del kan dock uppleva obehag, som fysisk eller känslomässig smärta när det kommer upp till ytan och passerar ut genom kroppen. Dessa upplevelser kan fortsätta några dagar efter behandlingen, eftersom energierna har startat upp processer i kroppen. Det tillkommer aldrig nya besvär utan det är gammalt som lagrats inombords. Upp till 28 dagar efter behandlingen kan man märka av förändringar inom alla livets dimensioner – fysiskt, psykiskt, andligt, mentalt, känslomässigt och socialt.

Samtalsstöd efter Reiki behandling

Även om klienten enbart kommer för en enstaka behandling följer vi upp hur klienten mår och ringer då upp inom cirka en vecka efter första behandlingen. Klienten är alltid välkommen att höra av sig när frågor uppstår eller vid behov av stöd och samtal när det gäller processerna som Reiki startat upp.

Vi som håller i Reiki behandling

Har du frågor eller funderingar kring Reiki behandling? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki behandling. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.