Reiki

Energibehandling

Behandlingar
Plats:
Vegagatan 1
413 11 Göteborg
Pris:
950 kr
3-kort 2400 kr (=800 kr/behandling)

Holistisk behandling

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

Reiki – universell livsenergi – är grunden för energibehandlingen. Terapeuten manipulerar inte din energi, utan är endast en kanal för energin som automatiskt går dit den behövs.

Reningsprocesser

Reiki sätter fart på energier som stagnerat, vilket sätter igång naturliga läkningsprocesser. Det kan visa sig genom fysisk och emotionell utrensning, som att kroppen utsöndrar lagrade gifter och att blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt omärkbart, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan personen uppleva tillfälliga obehag. Personen bör vara beredd på dessa naturliga processer som leder till självläkning och känna sig redo för förändringar.  
Läs mer om Reikimetoden här.

Hur behandlingen går till

Vi börjar med ett inledande samtal om bakgrunden till varför personen önskar Reiki. Sedan lägger sig personen fullt påklädd på en behandlingsbrits och får lyssna på avslappnande musik. Många slumrar till en stund och det är bara bra.

Under behandlingen håller Reikiterapeuten sina händer stilla på personens fysiska kropp eller i auran/energikroppen utanför den fysiska kroppen. Handpositionerna kan variera. Terapeuten styr inte och manipulerar inte energin, utan förmedlar den bara och låter energin automatiskt gå dit den behövs bäst.

När behandlingen avslutats kan personen ligga kvar en stund och sakta vakna till. Vatten serveras sedan eftersom kroppen behöver extra vatten när energierna och kroppens reningsprocesser körts igång. Vi avslutar med att samtala om upplevelserna under behandlingen och hur personen sedan aktivt kan hjälpa till i utvecklingsprocesserna.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och lämnar inte ut någon information utan klientens godkännande. Behandlingarna dokumenteras och alla journaler behandlas konfidentiellt och enligt aktuella lagar.

Individuella upplevelser

Oftast är behandlingen en behaglig upplevelse som medför en djup avslappning. Många känner värme, kyla och pirrande känslor. En del kan dock uppleva obehag, som fysisk eller känslomässig smärta när det kommer upp till ytan och passerar ut genom kroppen. Dessa upplevelser kan fortsätta några dagar efter behandlingen, eftersom energierna har startat upp processer i kroppen. Det tillkommer aldrig nya besvär utan det är gammalt som lagrats inombords. Upp till 28 dagar efter behandlingen kan man märka av förändringar inom alla livets dimensioner – fysiskt, psykiskt, andligt, mentalt, känslomässigt och socialt.

Samtalsstöd efter behandlingen

Även om klienten enbart kommer för en enstaka behandling följer vi upp hur klienten mår och ringer då upp inom cirka en vecka efter första behandlingen. Klienten är alltid välkommen att höra av sig när frågor uppstår eller vid behov av stöd och samtal när det gäller processerna som Reiki startat upp.

Reiki som friskvård

Reikimetoden är godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

De flesta Reikiterapeuterna på Reiki-kliniken tar emot för friskvård och du kan då betala med ActiWay och Epassi/Min friskvård. Notera detta när du bokar.

Fika ingår

I väntrummet bjuds på fika. Där finns alltid te, kaffe, kex, knäckebröd och honung. Du kan ta för dig när du väntar, men det kan också vara skönt att landa lite efter behandlingen med en kopp te och kex.

Förebyggande åtgärder mot corona-spridning

För att minimera corona-spridningen har vi tagit bort avbokningsmarginalen tills vidare. Du kan boka av hur sent som helst om du misstänker att du kan vara smittbärare. Terapeuten kan göra likadant. Eventuellt kan vikarie komma in ifall klienten önskar det.

Vi har också ökat tiden mellan bokningar till 30 minuter, för att minimera möten i väntrummet. Terapeuten låser upp dörren för nästa klient efter den första klienten har gått, och efter att ha desinficerat utsatta ytor.

Vi håller avstånd vid mötet och terapeuterna använder munskydd vid behandling.

Vi som håller i Reiki

Har du frågor eller funderingar kring Reiki? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.