Stödsamtal: walk and talk

Inse din egen kraft och visdom

Behandlingar
Förkunskaper:
inga
Plats:
Vegagatan 1
413 11 Göteborg
Pris:
525 kr

Vi erbjuder nu även utesamtal. Ett stödsamtal under en promenad i din takt. Start utanför Reiki-kliniken.Kläder efter väder.

Du får berätta fritt utifrån din livsvärld om vad som känns angeläget just nu. Att sätta ord på sina upplevelser är värdefullt bara det. Det hjälper dig att reflektera och sätta igång tankeprocesser. Genom frågor leds du till att gå vidare till problemets kärna och finna insikter. Svaren finns alltid inom oss själva. Samtalets syfte är en hjälp till självhjälp – stärka dig att tro på dig själv. Att lyssna till ditt hjärta, följa hjärtat och följa din egen sanning  för att våga gå din egen personliga väg.

Det ingår alltid stödsamtal tillsammans med Reikibehandling, men ibland kan det behövas extra tid, som då får bokas separat.

Förebyggande åtgärder mot coronaspridning

För att minimera corona-spridningen har vi tagit bort avbokningsmarginalen tills vidare. Du kan boka av hur sent som helst om du misstänker att du kan vara smittbärare. Terapeuten kan göra likadant. Eventuellt kan vikarie komma in ifall klienten önskar det.

 

Vi som håller i Stödsamtal: walk and talk

Har du frågor eller funderingar kring Stödsamtal: walk and talk? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Stödsamtal: walk and talk. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.