Cookies

Reikikliniken.se använder inga kakor för våra besökare.

VAD ÄR COOKIES

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed
  samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i
  e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och
  annonsnätverken
 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet
  och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

Den beteendebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne. Det ökade värdet av den beteendebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

FÖRSTAPARTSCOOKIES OCH TREDJEPARTSCOOKIES

Skillnad görs mellan förstapartscookies och tredjepartscookies.

Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger
webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat.
Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats. Tredjepartscookies sätts också av
webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende
företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera
webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda
målgrupper och kampanjutfall.

Tredjepartscookies sätts och hämtas normalt med stöd av överenskommelse med den
anropade webbplatsen. Överenskommelse kan ta formen av en kedja av sinsemellan
oberoende överenskommelser där den anropade webbplatsen inte har en direkt
överenskommelse med den som sätter eller hämtar cookiesen.

MER INFORMATION

Mer information om cookies går att läsa här.