Kontakt

Reiki-kliniken adress i Göteborg

Sedan maj 2023 finns Reiki-kliniken i röda huset på Långedragsvägen 21 i Kungssten. Det tillhör sydvästra Göteborg, men postadressen är:
Reiki-kliniken
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda

Kommunikationer

Buss- och spårvagn

Hållplats: Kungssten
Sök fram kommunikationer med Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

Bilparkering

  • En gratisplats precis till vänster om Reiki-klinikens ingång.
  • Långedragsvägen 33: 7 platser, 10 kr/tim. Easypark 73888 + Apcoa Parking 7388.
  • Finns även många platser vid Långedragsvägen runt Ica-området, samt på Nya Varvsallén 18: 8 kr/tim. 17859. Parkster + Easypark

Kontakta oss

Reikiterapeut på Reiki-kliniken

Gun Moss Bjerling: 070-227 61 01 gun.mossbjerling@reikikliniken.se

Secourong Förlag, kontor

Peter Bjerling: 076-027 61 01 order@secourong.comNätbutik

Reiki-Ringen i Väst

Ordförande Gun Moss Bjerling: 070-227 61 01 • ordforande@reikiringenivast.sewww.reikiringenivast.se

Secourongs insamlingsstiftelse för Reiki

Gun Moss Bjerling: 070-227 61 01 • stiftelse@secourong.seReikistiftelsens hemsida