Denna introduktion till energins värld ska vara en hjälp till självhjälp. Du lär dig att påverka din energi och därmed påverka din hälsa och ditt välbefinnande. En övergripande teoretisk grund presenteras varvat med praktiska övningar och meditationer.

Du får fler tekniker för att uppleva energier och för att rena energikroppen. Mycket praktiska övningar och meditationer.

Många praktiska övningar för att träna upp sin kommunikationsförmåga och lita på sin intuition.

Den första Reikikursen ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Detta är en kombinerad kurs då du får både grad 1 och 2. Den är lämplig för dig som vill ha med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Du får både grad 1 och 2. Den är lämplig för dig som vill ha med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Fortsättningskursen förhöjer din energi och ökar effektiviteten på behandlingarna. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt; på avstånd, samt till förflutet, framtid, mål och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Fortsättningskursen förhöjer din energi och ökar effektiviteten på behandlingarna. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt; på avstånd, samt till förflutet, framtid, mål och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Avancerad Reiki ingår i Reikimasterkursen, så det är inte nödvändigt att gå den före. Men om du av någon anledning inte är redo för masterkursen är detta ett värdefullt steg framåt. Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du får också lära dig några extra Reikitekniker.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Avancerad Reiki ingår i Reikimasterkursen, så det är inte nödvändigt att gå den före. Men om du av någon anledning inte är redo för masterkursen är detta ett värdefullt steg framåt. Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du får också lära dig några extra Reikitekniker.

Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. På ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Du får också redskapen för att lära ut Reiki på alla nivåer.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. På ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Du får också redskapen för att lära ut Reiki på alla nivåer.

KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Eleven initieras till åtta kraftfulla energistrålar som hör ihop med specifika symboler, med specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Holy Fire®III Världsfreds-Reiki innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Eleven initieras till åtta kraftfulla energistrålar med specifika effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Holy Fire®III Världsfreds-Reiki innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer.

Du som redan har gått en masterkurs med Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att hela egot och att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också, så att vi inte längre behöver Tändningsförberedelsen.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet. Denna uppgradering inkluderar möjligheten att hela egot och att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också, så att vi inte längre behöver Tändningsförberedelsen.

Syftet med denna uppgradering är just att förstärka Holy Fire® så mycket att det blir möjligt att göra lika effektiva Tändningar, Placeringar och Upplevelser på distans som på plats. Även om du inte planerar att hålla online-kurser har du förstås nytta av uppgraderingen. Precis som vid varje uppgradering innebär den också att du får förmågan att förmedla ännu kraftfullare Reiki.

Du som redan är Holy Fire®III Online Usui-Reikimaster eller Holy Fire®III Online Karuna Reiki®master kan uppgradera till Holy Fire®III Världsfreds-Reiki.

Detta är en online-kurs. Du som redan är Holy Fire®III Online Usui-Reikimaster eller Holy Fire®III Online Karuna Reiki®master kan uppgradera till Holy Fire®III Världsfreds-Reiki.

Angelic Reiki® integrerar Reiki med flera andra energistrålar och teorin bygger på äldre esoteriska visdomsläror. Nybörjarkursen i Angelic Reiki® innebär först och främst en andlig resa och ett personligt helande och växande för dig. Den ger dig också förmågan att förmedla denna energi till andra, vilket hjälper dem att helas och växa andligt. På denna kurs lär du dig även en distansteknik.

Kursen initierar dig till masterenergin i Angelic Reiki®-systemet. Det är först och främst en personlig process, där energin är redskapet för att finna din inre mästare, så att du kan bemästra ditt eget liv. Det handlar inte om att bli andligt perfekt, utan om att uppnå självkännedom och acceptans för att din verklighet är din egen skapelse och att vi alla har personligt ansvar för våra liv.

För att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki® krävs att du gått kursen Professionell utövare. Den inkluderar kunskaper och tekniker som du behöver för att arbeta med Angelic Reiki® professionellt, men som även är värdefulla för alla andra.

Kursen innehåller det du behöver för att lära ut Angelic Reiki® till andra. Det inkluderar även repetition, fördjupning, diskussioner och att träna olika moment. Kursen anpassas delvis efter gruppens behov. Inga nya tekniker tillkommer, men allt energiarbete, som initieringar, meditationer och praktiska övningar orsakar som alltid en frekvenshöjning hos dig.

I New Shamballa träder vi in i 13 dimensioner av verkligheten. Du får Information om dimensionerna och initiering till dem så du lättare kan få kontakt med dem. Du skapar också en starkare förbindelse till Shamballas mästarenergier och kan lättare manifestera dessa energier av villkorslös kärlek i ditt liv.

  • Grundkurs 4000 kr
    Avancerad kurs 5300 kr
  • Grundkurs 3 dagar. Avancerad kurs 4 dagar.
  • Gå till boka direkt

I kursen ingår teori om helig geometri och du lär dig avancerade meditationstekniker för att aktivera din merkabah (ljus-ande-kropp). Aktiveringen skapar en virvel som drar till sig kreativ energi som skapar det som finns i ditt sinne.

Du som är lekman har inga krav på att dokumentera och föra journal, men det gör ditt arbete mer professionellt och seriöst, samt ökar patientsäkerheten. Det hjälper dig också att utvecklas som terapeut.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Du som är lekman har inga krav på att dokumentera och föra journal, men det gör ditt arbete mer professionellt och seriöst, samt ökar patientsäkerheten. Det hjälper dig också att utvecklas som terapeut.

Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas.