Uppgradering Holy Fire®3 Online – online-kurs

4:e versionen av Holy Fire®

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Holy Fire®3 Reikimaster
Plats:
Vegagatan 1
413 11 Göteborg
Pris:
3400 kr

OBS! Detta är en online-kurs. Alla deltagare är uppkopplade på internet på samma gång och befinner sig på olika platser. Mer info om onlinekurs längre ner på sidan.

Skrålla ner för att läsa om Holy Fire®-energin och dess utveckling.

Detta är en uppgradering efter Holy Fire®III och William Lee Rand har valt att kalla den för Holy Fire®III Online eller bara Holy Fire® Online. Det har skapat en del förvirring, så vi har förtydligat med att det är version 4: Holy Fire®IV. Det är dock viktigt att veta att man måste först ha version 3 för att kunna bygga på med den 4:e online-versionen.

Syftet med denna uppgradering är just att förstärka Holy Fire® så mycket att det blir möjligt att göra lika effektiva Tändningar, Placeringar och Upplevelser på distans som på plats. Det var inte möjligt förut. Men metoden för en effektiv kurs är ändå inte bara på distans – utan online, genom en videokonferens i realtid. Med dagens teknik blir det nästan som en vanlig kurs där alla deltagare kan kommunicera med varandra. Efter kursen får du förmågan att hålla alla dina Reiki-kurser online.

Även om du inte planerar att hålla online-kurser har du förstås nytta av uppgraderingen. Precis som vid varje uppgradering innebär den också att du får förmågan att förmedla ännu kraftfullare Reiki. Uppgraderingen sker genom den nya Upplevelsen Stärkt i Livets flod och genom en ny online-tändning.

Den 4 april 2020 uppgraderades våra Reiki- och KarunaReiki®-kurser till Holy Fire® Online Reiki. Om du gått en komplett masterkurs i Reiki eller Karuna Reiki® hos Reiki-kliniken efter det har du alltså fått den energihöjning som krävs för att hålla online-kurser. Vill du lära dig mer om själva online-undervisningen kan du komplettera med denna kurs för halva priset.

Klicka här för att läsa Williams beskrivning av Holy Fire® Online

Holy Fire®-energin

Uppgradering av Reikisystemet

Vi uppgraderade alla våra UsuiReiki- och KarunaReiki®-kurser med Holy Fire® den 16 maj 2015. Tidigare användes Usui/Tibetansk Reiki. Denna metod är fortfarande värdefull och Secourong Förlag fortsätter att sälja dessa manualer, men Reiki-klinikens kurser inkluderar inte längre den tibetanska energin.

     Holy Fire® Usui-Reiki är en ny form av Reiki som introducerats av William Lee Rand vid International Center of Reiki Training. Den är mjuk men ändå mycket kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning. Ordet Holy i Holy Fire® syftar inte på den religiösa betydelsen helig, utan på ursprungsbetydelsen som är att vara hel och fullständig.

Kraftfullare initieringsmetoder

Initieringarna inom Holy Fire® är så annorlunda att de fått egna benämningar: Tändningar för masternivån och Placeringar för Reiki 1, 2 och ART. Såväl Placeringar som Tändningar blir mycket kraftfullare än vanliga initieringar, eftersom energin går direkt till eleven utan att passera och filtreras genom läraren först.

Holy Fire® kompletterar

Många frågar om Holy Fire® eller Angelic Reiki® är ”bäst”. Svaret är att de kompletterar varandra. Holy Fire®-energin finns inte inom Angelic Reiki®-systemet och vice versa. Däremot finns Reiki i båda dessa system. Holy Fire®-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer och har stor potential för helande och vägledning.

Tredagarskurs för att förmedla Holy Fire®

Även om man redan är Reikimaster behöver man gå tredagarskursen för att initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Holy Fire® KarunaReiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Holy Fire® Usui-Reiki. Likaså undervisar den som gått Holy Fire® Usui-Reikimaster alla KarunaReiki®-kurser med den nya metoden om man är KarunaReiki®master tidigare.

Egenskaper hos Holy Fire®

  • Arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin.
  • Kan hela spontant när problem kommer upp.
  • Respekterar alltid den fria viljan.
  • Helar djupt och snabbt.
  • Helar relationer och interaktioner med andra.
  • Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.
  • Ger spontant vägledning.
  • Kan utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje och lugn.
  • Kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
  • Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare.

Dessa kvalitéer finns i Reiki I, II och ART, men blir mycket mer uttalade i Reikimaster och Karuna Reiki®master. 

Uppgraderingen till Holy Fire®2

Alla våra Reiki- och KarunaReiki®-kurser uppgraderades den 8 april 2016 till Holy Fire®II.
     Denna uppgradering innebär att även initieringarna för Reiki I, II och ART ges på ett liknande sätt som mastertändningar. De benämns nu som Placeringar. Uppgradering till version 2 av Holy Fire® gör det lättare att kombineras med andra Reikisystem så att de arbetar i harmoni med varandra. Du kan hoppa över denna uppgradering och gå direkt till Holy Fire®3.

Uppgraderingen till Holy Fire®3

Den 11 januari 2019 uppgraderades våra Reiki- och KarunaReiki®-kurser till Holy Fire®III.
    Denna version förenklar initieringsproceduren så att vi slipper Tändningsförberedelsen, samt ger oss möjligheten att hela egot och transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Läs mer här om uppgradering till Holy Fire®3.

Uppgraderingen till Holy Fire® Online

Den 4 april 2020 uppgraderades våra Reiki- och KarunaReiki®-kurser till Holy Fire® Online Reiki. Willam Lee Rand kallar uppgraderingen för Holy Fire®III Online Reikimaster. Det har skapat en del förvirring, så vi har valt att förtydliga med att det är 4:e versionen av Holy Fire®: Holy Fire®IV.

Det är viktigt att veta att man först måste vara Holy Fire®III master för att kunna gå vidare till den 4:e online-versionen. Läs mer här om uppgradering till Holy Fire® online.

Uppgraderingen till Holy Fire® Världsfreds-Reiki

Den 28 maj 2022 uppgraderades våra Reiki- och KarunaReiki®-kurser till Holy Fire® Världsfreds-Reiki. Detta är 5:e versionen: Holy Fire®V, men William kallar har kvar beteckningen Holy Fire® III med tillägget Världsfred. För att göra denna uppgradering ska man först vara Holy Fire®III online-Reikimaster. Läs mer här om uppgradering till Holy Fire® Världsfreds-Reikimaster.

Holy Fire® är ett registrerat varumärke

William Lee Rand skyddade begreppet Holy Fire® som ett varumärke 2019. Det betyder att det endast får användas för detta helandesystem och att man vid undervisning håller sig till grundstrukturen enligt manualerna med Upplevelser, Placeringar och Tändningar, samt inte undervisar på distans, m.m.

     Vid all marknadsföring ska ®, symbolen för registrerat varumärke, placeras efter Holy Fire®. Där det är lämpligt ska också följande information finnas längst ner på sidan: William Lee Rand har registrerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke

 

Klicka här för att läsa Williams berättelse om hur Usui/Holy Fire® Reiki uppstod.

Online-kurs

Onlinekurs innebär att vi har en kurs tillsammans som vanligt, men sitter i ett virtuellt klassrum. Vi kopplar upp oss på ett möte via internet och ser varandra på skärmen. Eleverna kan även kommunicera med varandra. För denna videokommunikation använder vi Zoom som du lätt installerar på din dator eller ipad utan kostnad. När du anmält dig mejlar vi dig mer information och när kursavgiften är inbetald postar vi litteratur till dig. 

Datum:
Söndag 12 mars
Tid:
Kl 9.00 – 16.00

Detta ingår i kursen

Historik kortfattat
Upplevelsen Stärkt i LIvets flod
Holy Fire® Online-tändning
Online-kursplaner
Online-Reikitekniker
Etik och normer för online-kurser
Förberedelser för online-kurser
Teknik för online-kurser
Frågestund
Diplom

Vi som håller i Uppgradering Holy Fire®3 Online – online-kurs

Har du frågor eller funderingar kring Uppgradering Holy Fire®3 Online – online-kurs? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Uppgradering Holy Fire®3 Online – online-kurs. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.