Karuna Reikimaster

Holy Fire® III Online-Karuna Reiki®master

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Reikimaster sedan minst 6 månader
Plats:
Vegagatan 1
413 11 Göteborg
Pris:
6200 kr

Reiki-kliniken/Secourong är Svenska centret för Holy Fire® Karuna Reiki®. Vi registrerar nya elever och säljer manualer och diplom.

KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Karuna är sanskrit och betyder medkännande handling grundad på visdom. Eleven initieras till åtta kraftfulla energistrålar som hör ihop med specifika symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Dessa strålar är av så hög vibration att man först ska ha integrerat Reikimasterenergin för att vara redo för dem.

Holy Fire® III innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka. Dessutom förenklas alla initieringsprocedurer genom Holy Fire® III.

Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också att lära ut Holy Fire® III KarunaReiki@. Du kommer dessutom att kunna lära ut alla nivåer för Usui-Reikisystemet med Holy Fire® III .

Genom denna kurs får du även förmågan att hålla Reikikurser online. Vi går dock inte igenom det teoretiska och praktiska kring att hålla online-kurser. Den delen lärs ut separat på uppgraderingskursen som hålls online: https://reikikliniken.se/kurser/holy-fire-online-reikimaster Vill du sedan komplettera med detta kan du göra det för halva priset.

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater. 

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och känslomässiga, och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.om. före kursen, från det att du anmält dig. 

De åtta KarunaReiki®strålarna

  1. Förbereder eleven för att ta emot djupt helande på cellulär nivå och är också bra vid problem från tidigare liv.
  2. Helar djupt liggande problem som omedvetna mönster, barnmisshandel, sexuella övergrepp och skuggjaget.
  3. Fyller personen med kärlek och kan användas för att hela relationer och utveckla medkänsla. Den hjälper till vid ovanor och missbruk och att skapa nya goda vanor.
  4. Grundar personen genom att hela de lägre chakrorna och stärka förbindelsen med jorden. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål.
  5. Integrerar ditt högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
  6. Ger dig styrka att ta din rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga dina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker din kontakt med naturen.
  7. Helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.
  8. Hjälper dig att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera mänskligheten.

William Lee Rand har registrerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke. Läs mer om Holy Fire® här.

Registrering för Holy Fire® Karuna Reiki®master/lärare.
Registrering för Holy Fire® 2 Karuna Reiki®master/lärare.
Registrering för Holy Fire® 3 Karuna Reiki®master/lärare.

Datum:
Fredag-söndag 16-18 april
Även som online-kurs här

Tid:
Kl 9.00 – ca 17.00

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
KarunaReikins® ursprung
Innebörden av Karuna
Energistrålarnas/symbolernas användningsområden
Praktisera med de 9 symbolerna
Meditationer
Holy Fire® III KarunaReiki®master-Tändning (initiering)
Att utföra Tändningar och Placeringar (initieringar)
Mässande med KarunaReiki®
Toning med KarunaReiki®
Info om KarunaReiki®-registrering
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövaren
Diplom
Kursutvärdering
Ett uppföljningsmöte
Lärarsupport efter behov

Vi som håller i Karuna Reikimaster

Har du frågor eller funderingar kring Karuna Reikimaster? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Karuna Reikimaster. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.