Merkabah of Creation

The Golden Heart Merkabah of Creation

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Redo för att medvetet skapa ditt liv och ta ansvar för det.
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
Grundkurs 4600 kr
Avancerad kurs 6000 kr

FÖR DIG SOM VILL VARA MED VIA INTERNET – meddela det vid anmälan.

Kevin och Christine Core som grundade Angelic Reiki®-systemet har även grundat The Golden Heart Merkabah of Creation. Denna kurs, AngelicReiki-systemet och New Shamballa bildar tillsammans en treenighet: kärlek, visdom och helande. Merkabah-kursen förmedlar visdomen om form och skapelse.

”Skapande genom gyllene hjärtats merkabah.” Det betyder att du genom kärleksfull energi från ditt hjärta och geometri-kunskap höjer medvetandet, och sedan skapar enligt medvetna intentioner.

Merkabah betyder ljus-ande-kropp. Kursen bygger på forntida esoteriska kunskaper och mycket avancerade energitekniker, men i stället för genom filosofi och initieringar är det genom geometrin du höjer medvetandet och får ökad insikt i skapelsens mönster.

I kursen ingår teori om helig geometri, samt aktiveringar av geometriska symboler och du lär dig avancerade meditationstekniker för att aktivera din merkabah. Aktiveringen skapar en virvel som drar till sig kreativ energi som skapar det som finns i ditt sinne. Därför är rening av sinnet en viktig del i processen, för att skapa det du verkligen önskar.

Kursen innehåller mycket praktiska moment, men det krävs också att du tränar och praktiserar efter kursen.  Du får med dig redskap för att medvetet påverka ditt liv, vilket du ska göra på ett ansvarsfullt sätt.

Kursen och teknikerna du lär dig har utrensande effekter och sätter igång inre och yttre processer – fysiska, känslomässiga och sociala. Allt handlar om utveckling och växande.

Fortsättningskursen innehåller repetition, ytterligare teori, samt kraftfulla skapelsemeditationer och komplett Merkabah-övning.

För att antas till kursen får du underteckna en bekräftelse på att du själv tar ansvar för hur du programmerar din merkabah och skapar ditt liv.

Syftet med att aktivera sin merkabah är att

  • ge dig skydd
  • skapa inre balans
  • höja dina vibrationer
  • sprida mer ljus/helande
  • stärka förbindelsen med ditt högre jag
  • programmera merkabah för andlig utveckling
  • programmera merkabah för specifika syften

Nu är det även möjligt att delta online. Meddela om du önskar göra så.

Läs mer på Christine Cores hemsida

Kurstillfälle
28 juni, kl 09:00-16:00 (fredag)
29 juni, kl 09:00-16:00 (lördag)
30 juni, kl 09:00-16:00 (söndag)

Del 1 – Grundnivå

Kurstillfälle
1 juli, kl 09:00-16:00 (måndag)
2 juli, kl 09:00-16:00 (tisdag)
3 juli, kl 09:00-16:00 (onsdag)
4 juli, kl 09:00-16:00 (torsdag)

Del 2 – Avancerad nivå

Detta ingår i kursen

GRUNDKURS

Fika och frukt
Kevin & Christine Cores kursmanual
Teori om helig geometri
Skapelseteorier
Pranayama-övning
Merkabah-aktivering
Diplom
Kursutvärdering
Support efter behov

FORTSÄTTNINGSKURS

Fika och frukt
Kevin & Christine Cores kursmanual
Skapelseteori
Ljuskroppens 12 nivåer; teori
kompletterande geometri
Pranayama-övning
Komplett Merkabah-aktivering
Egyptisk skapelsemeditation
Diplom
Kursutvärdering
Support efter behov

Vi som håller i Merkabah of Creation

Har du frågor eller funderingar kring Merkabah of Creation? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Merkabah of Creation. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.