Reiki 1&2

Holy Fire®IV Usui-Reiki 1&2

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Du bör ha tagit emot en Reikibehandling före kursen.
Plats:
Vegagatan 1
413 11 Göteborg
Pris:
4900 kr

Detta är en kombinerad kurs då du får både grad 1 och 2. Den är lämplig för dig som vill ha med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Den första dagen går vi igenom allt för grad 1 och den andra allt för grad 2. Sedan tillkommer en halvdag för uppföljning; för att praktisera mer och fördjupa kunskapen.

Syftet med en Reikikurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa sig själv. Många går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling, men indirekt blir det ändå en hjälp till andra när du hjälper dig själv.

Den första Reikigraden öppnar upp och förstärker din naturliga helandeförmåga så att du kan överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Den andra Reikigraden ger dig ytterligare energihöjning och gör behandlingarna effektivare. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt genom att sända Reiki på långt avstånd, till förflutet, framtid, mål, orsaker och situationer. Dessutom lär du dig några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater.

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och känslomässiga, och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.om. före kursen, från det att du anmält dig.

William Lee Rand har registrerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke. Läs mer om Holy Fire® här.

Läs mer om Usui-Reiki här.

Datum:
Lördag-söndag 9-10 oktober
Även som online-kurs här
Tid:
Kl 9.00 – ca kl 18

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
Reiki – Den helande beröringen av William Lee Rand
Teori: energibegrepp, etik, historik, etc
Reikiprinciperna
Meditationer
Placering (initiering) för Reiki 1 och 2
Usuis tre pelare: gassho, reiji-ho och chiryo
Praktisera Reiki: ge och ta emot
Handpositioner
Byosen-scanning
Kenyoku – rening
Självbehandling
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövare
Reiki 2-symbolerna
Symboltest
Koki-ho – blåsa in Reiki
Jacki-kiri Joka-ho – energirening
Beaming – stråla Reiki
Gyoshi-ho – sända Reiki med ögonen
Enkaku chiryo – sända Reiki på avstånd
Behandling med alla symboler
Diplom
Kursutvärdering
Ett uppföljningsmöte
Lärarsupport efter behov

Vi som håller i Reiki 1&2

Har du frågor eller funderingar kring Reiki 1&2? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki 1&2. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.