Reiki 1&2

Holy Fire®V Usui-Reiki 1&2

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Du bör ha tagit emot en Reikibehandling före kursen.
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
5600 kr

FÖR DIG SOM VILL VARA MED VIA INTERNET: Info om online-kurs här.

Syftet med Reiki-kurs

Syftet med en Reiki healing-kurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa sig själv. Många går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling, men indirekt blir det ändå en hjälp till andra när du hjälper dig själv.

Snabb-kurs för dig som är redo

Detta är en kombinerad Reiki healing-kurs då du får både grad 1 & 2. Den är lämplig för dig som vill lära dig snabbt och få med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Den första dagen går vi igenom grad 1 och den andra dagen grad 2. Sedan tillkommer en frivillig halvdag för uppföljning; för att praktisera mer, diskutera frågor som uppstått och fördjupa kunskapen.

Reiki genom dina händer

Den första Reiki-graden öppnar upp och förstärker din naturliga helande-förmåga så att du kan överföra Reiki-energi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Reiki mer flexibelt

Den andra Reiki-graden ger dig ytterligare energihöjning och gör behandlingarna effektivare. Du initieras till tre Reiki-2-symboler som gör att du kan arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt genom att sända Reiki på långt avstånd, till förflutet, framtid, mål, orsaker och situationer. Dessutom lär du dig några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Holy Fire stärker Reiki

Usui-Reikin är grunden för kursen, men denna energi har vandrat genom många lärarled i 100 år och eftersom varje lärare är ett filter så har energin försvagats med tiden. Dessutom har jordens och människornas frekvens höjts de senaste decennierna så vi kan ta emot högre frekvenser nu. Därför har Holy Fire ® tillkommit för att förhöja energinivån. Denna energi behåller sin kraft då den inte initieras via läraren, utan direkt till eleven med samma styrka till alla elever. William Lee Rand har registrerat Holy Fire ® som ett skyddat varumärke.
Läs mer om Holy Fire® här.
Läs mer om Usui-Reiki här.

Utrensnings-effekter

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en renande effekt och sätter igång inre processer hos dig. Det innebär att du kan uppleva fysiska, psykiska och känslomässiga utrensningar och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.o.m. före kursen, från det att du anmält dig. Men kom ihåg att detta är tillfälliga och övergående reningar från sådant som stagnerat inom dig och ditt liv. Så välkomna det ut.

Praktisera efter kursen

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater.

Reiki som friskvård

En Reikikurs kan räknas som friskvård enligt Skatteverkets regler. Läs mer om Reiki som friskvård här.

Kurstillfälle
16 mars, kl 09:00-18:00 (lördag)
17 mars, kl 09:00-18:00 (söndag)

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
Reiki – Den helande beröringen av William Lee Rand
Teori: energibegrepp, etik, historik, etc
Reikiprinciperna
Meditationer
Placering (initiering) för Reiki 1 och 2
Usuis tre pelare: gassho, reiji-ho och chiryo
Praktisera Reiki: ge och ta emot
Handpositioner
Byosen-scanning
Kenyoku – rening
Självbehandling
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövare
Reiki 2-symbolerna
Symboltest
Koki-ho – blåsa in Reiki
Jacki-kiri Joka-ho – energirening
Beaming – stråla Reiki
Gyoshi-ho – sända Reiki med ögonen
Enkaku chiryo – sända Reiki på avstånd
Behandling med alla symboler
Diplom
Kursutvärdering
Ett uppföljningsmöte
Lärarsupport efter behov

Vi som håller i Reiki 1&2

Har du frågor eller funderingar kring Reiki 1&2? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki 1&2. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.