Reiki 1

Holy Fire®V Usui-Reiki 1

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Du bör ha tagit emot en reikibehandling före kursen
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
3600 kr

Reiki healing genom dina händer

Reiki healing grad 1 är en kurs för nybörjare och hålls i Göteborg. På kursen öppnar du upp och förstärker din naturliga helande-förmåga, så att du kan överföra Reiki-energi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv. Syftet med en Reiki healing-kurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa sig själv. Många går kursen enbart för sin egen personliga och andliga utveckling, men även om det är dig själv du hjälper så gynnar det även andra, som ringar på vattnet.

Holy Fire stärker Reiki

Usui-Reikin är grunden för kursen, men denna energi har vandrat genom många lärarled i 100 år och eftersom varje lärare är ett filter så har energin försvagats med tiden. Dessutom har jordens och människornas frekvens höjts de senaste decennierna så vi kan ta emot högre frekvenser nu. Därför har Holy Fire ® tillkommit för att förhöja energinivån. Denna energi behåller sin kraft då den inte initieras via läraren, utan direkt till eleven med samma styrka till alla elever. William Lee Rand har registrerat Holy Fire ® som ett skyddat varumärke.
Läs mer om Holy Fire® här.
Läs mer om Usui-Reiki här.

Utrensningseffekter

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en renande effekt och sätter igång inre processer hos dig. Det innebär att du kan uppleva fysiska, psykiska och känslomässiga utrensningar och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.o.m. före kursen, från det att du anmält dig. Men kom ihåg att detta är tillfälliga och övergående reningar från sådant som stagnerat inom dig och ditt liv. Så välkomna det ut.

Praktisera efter kursen

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater.

Reiki som friskvård

En Reikikurs kan räknas som friskvård enligt Skatteverkets regler. Läs mer om Reiki som friskvård här.

Kurstillfälle
17 augusti, kl 09:00-16:30 (lördag)
18 augusti, kl 09:00-16:30 (söndag)

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
Reiki – Den helande beröringen av William Lee Rand
Teori: energibegrepp, etik, historik, etc
Reikiprinciperna
Meditationer
Reiki I-Placering (initiering)
Usuis tre pelare: gassho, reiji-ho och chiryo
Praktisera Reiki: ge och ta emot
Handpositioner
Byosen-scanning
Beaming
Kenyoku – rening
Självbehandling
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövare
Diplom
Kursutvärdering
Ett uppföljningsmöte
Lärarsupport efter behov

Vi som håller i Reiki 1

Har du frågor eller funderingar kring Reiki 1? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki 1. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.