Reiki 2

Holy Fire®V Usui-Reiki 2

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
Reiki 1
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
4100 kr

FÖR DIG SOM VILL VARA MED VIA INTERNET: Info om online-kurs här.

Reiki mer flexibelt

Denna kurs för Reiki healing, grad 2 ger dig ytterligare energihöjning och dina behandlingar blir effektivare. Du får redskap för att arbeta mer flexibelt med Reiki-energin och rikta den specifikt genom att sända Reiki på långt avstånd, till förflutet, framtid, mål, orsaker och situationer. Dessutom lär du dig några ytterligare behandlingstekniker som Reiki-systemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Reiki 2 symboler

Du kommer att initieras till symboler för Reiki. Det är tre Reiki-2-symboler som kallar in specifika energier för det helande arbetet. På kursen lär du dig hur de tecknas, samt hur och vad de används till.

Utrensnings-effekter

Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en renande effekt och sätter igång inre processer hos dig. Det innebär att du kan uppleva fysiska, psykiska och känslomässiga utrensningar och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.o.m. före kursen, från det att du anmält dig. Men kom ihåg att detta är tillfälliga och övergående reningar från sådant som stagnerat inom dig och ditt liv. Så välkomna det ut.

Praktisera efter kursen

Många praktiska moment inkluderas i denna kurs för Reiki 2, men för att få erfarenhet och självförtroende krävs det också att du praktiserar mycket efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater. 

William Lee Rand har registrerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke.

Läs mer om Holy Fire® här.

Läs mer om Usui-Reiki här.

Kurstillfälle
14 september, kl 09:00-16:30 (lördag)
15 september, kl 09:00-16:30 (söndag)

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
Reikibok (vilken beror på dina förkunskaper)
Reiki II-symbolerna – betydelse, de många användningsområdena
Symboltest
Reiki II-initiering
Koki-ho – blåsa in Reiki
Jacki-Kiri Joka-ho – energirening
Gyoshi-ho – sända Reiki med ögonen
Enkaku chiryo – sända Reiki på avstånd
Behandling med alla symboler
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövare
Diplom
Kursutvärdering
Ett uppföljningsmöte
Lärarsupport efter behov

Vi som håller i Reiki 2

Har du frågor eller funderingar kring Reiki 2? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki 2. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.