Reiki-samtalet

Stödsamtal vid Reikibehandling

Kurser & Workshoppar
Förkunskaper:
inga
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
950 kr
I anslutning till Journalföring kostar båda 1730 kr.
Reiki-klinikens elever halva priset.

FÖR DIG SOM VILL VARA MED VIA INTERNET: Info om online-kurs här.

Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas. Denna workshop ger terapeuten grundläggande kunskaper som bland annat bygger på en magisterstudie inom psykiatrisk omvårdnad.

Reiki-klinikens elever går workshopparna Dokumentation och Reikisamtalet för halva priset hos sin lärare.

Kurstillfälle
17 juni, kl 13:00-16:00 (måndag)

Detta ingår i kursen

Fika & frukt
Förhållningssätt
Relationen
Lyssnandet
Frågorna
Bekräftelsen
Vad samtalar vi om före?
Vad samtalar vi om efter?
Praktisk övning

Vi som håller i Reiki-samtalet

Har du frågor eller funderingar kring Reiki-samtalet? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Reiki-samtalet. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.