Franci Aureate

Tjänster

Reiki som friskvård – Föräldraledig tills vidare
Vägledning genom Angel Cards

Bakgrund

Reiki & energimedicin

Praktiserat Reiki sedan 2015.
Angelic Reiki®master 2016, hos Gun Moss Bjerling Secourong.
Holy Fire® II Usui Reikimaster 2016, hos Gun Moss Bjerling Secourong.
Holy Fire® II Karuna Reiki®master 2016, hos Gun Moss Bjerling Secourong.
Holy Fire® III, hos William Lee Rand, The Center of Reiki Training
Angelic Card Master 2017, hos Kyle Gray Angel Tribe.
Assertiveness Coach 2018, hos Doreen Virtue Hay House.
Certified Angel Guide 2019, hos Kyle Gray Hay House.

Övrig utbildning & erfarenhet

Har arbetat inom vården i ca sex år. Främst har det varit på demensboende samt boende för personer med somatiska sjukdomar och fysiska funktionshinder, vilket även inkluderat vård vid livets slutskede.

Boka tid