Reiki
Meditation

Meditation Göteborg och online fredagar kl 17 på Reiki-kliniken i Göteborg. Alla inkluderar en stunds reiki, vilket innebär extra effektiva, helande och välgörande meditationer.
Information inför Reiki-klinikens aktiviteter

Du får hjälp att komma igång med meditationer som du enkelt kan integrera i din vardag. I slutet av varje meditationstillfälle blir det extra energirening till alla i gruppen – en kort helande-session.

En meditation då vi leds bakåt till tidigare liv. De liv som kommer upp har med sig energi till nuvarande livet. Det kan handla om att något är ouppklarat eller att du har inspiration och kunskap därifrån.

Denna meditation är lämplig för ett specifikt problem. Det kan vara fysiskt, känslomässigt eller handla om sociala livet. I princip vad som helst.

Denna helande meditation fokuserar på att frigöra hinder som bromsar din andliga utveckling.

Meditationen fokuserar på tiden då du började integreras i jordelivet. Tiden för befruktningen, fosterlivet och din födelse. Det handlar även om relationer och händelser som berörde dig och hur det påverkat dig.

Reiki-kliniken håller reiki-meditation Göteborg och online på fredagar, men det varierar vilken sorts meditation som hålls. Du kan se varje inplanerad meditation i Göteborg och online i vår kalender. Flera läggs upp efter hand.

Harmonisk meditation Göteborg och online

Olika sorters meditation Göteborg & online

Reiki-klinikens olika meditationer har specifika syften:

På Reiki-kliniken erbjuder vi även reiki-behandling i grupp, vilket sker under en meditation där du är mer aktiv i helande-processen:

Meditationerna sker på fredagar och kostar 325 kr. Du kan även köpa ett 10-kort som kostar 2800 kr och gäller för alla dessa meditationer.

Vad är meditation?

Meditation kommer från latinets meditare, vilket betyder föras mot mitten, centrum.

Begreppet meditation kan ha varierande betydelse för oss. Paramahansa Yogananda, pionjären som införde yoga till Väst, menade att meditation är ”koncentration på Gud”. I dagligt tal kan vi inkludera mycket annat inom begreppet meditation och förklara det på olika sätt, som att finna harmoni, finna sitt centrum, finna sitt ursprungliga harmoniska jag, stilla sinnet, tysta hjärnan, vara i nuet, släppa stress, lyssna på sin inre röst, få kontakt med sitt högre jag, m.m. m.m. Hur vi än förklarar det verkar vi vara överens om, till och med med vetenskapen, att det är hälsosamt att meditera.

Kortfattat handlar meditation om att:

 • slappna av
 • fokusera
 • släppa hjärnans tjatter
 • lyssna inåt

Varför meditera?

 • Stressa av i vardagen
 • Förbättra sömnen
 • Fyllas med energi, bli piggare, kreativare
 • Stärka immunförsvaret
 • Lyssna till hjärtat & inre vägledning
 • Bli harmoniskare
 • Få ökat välbefinnande fysiskt & psykiskt

Vad visar forskning om meditation?

Meditation med thetavågor

Enligt forskning kan hjärnans aktivitet avslöjas genom att mäta dess hjärnvågor. Vågor med högsta frekvensen kallas för gammavågor och lägsta frekvensen är deltavågor. Vid meditation ska man slappna av och sakta ner hjärnvågorna för att hamna i theta-stadiet, men slappnar du av för mycket hamnar du i delta-stadiet och somnar. Det krävs en liten del av alfainblandning för att fortfarande vara medveten om vad som sker och minnas det.

Gammavågor: lycka, inlärning
Betavågor: vakentillstånd: tänkande, fokus, prestation
Alfavågor: vakentillstånd: avslappnad
Thetavågor: drömmar, dåsighet, starka känslor, omedvetna minnen, meditation
Deltavågor: djupsömn, djupa medvetandenivåer, kontakt med alltet

Kliniska/mätbara förändringar vid meditation

Under meditationen uppvisas ett lugnt, jämnt hjärnvågsmönster och kliniska studier har visat sänkning av:

 • andnings- och pulsfrekvens
 • syreförbrukning
 • ämnesomsättning
 • ledningsförmåga i huden
 • blodtryck.

Du kan läsa mer om det aktuella forskningsläget på https://utforskasinnet.se/effekterna-av-meditation-vetenskapen

Förberedelse-tips för meditation

meditationsposition med reiki
Meditations-position
 • Skapa en ritual: samma plats, tid och metod.
 • Tiden: behövs ofta en halvtimme för att komma ner till thetastadiet. 
 • Förebygg distraktioner: stäng av mobil, filt om kyligt.
 • Förhöj energin: t.ex. ljus, rökelse, stenar, musik, reiki, dra ner 100% ljus.
 • Position med rak rygg, på stol eller på kudde med korslagda ben, händer i knät (vilket hindrar fall framåt om du somnar).
 • Papper och penna till hands, för att notera upplevelser efteråt.
 • Släpp fysiska spänningar: Spänn hela kroppen hårt och släpp.
 • Grunda dig först; t.ex. känn din fysiska kropp.

Enkla tekniker meditation Göteborg & online

Det finns väldigt många olika meditationstekniker, både enkla och mer avancerade. Du får lära dig grundläggande enkla tekniker på Reiki-klinikens meditation Göteborg & online, som vi kallar vardagsmeditation. Här är några exempel:

 • grundning
 • skydd
 • fokus på andningen
 • fokus mellanrummet mellan ut- och inandning
 • hjärtandning
 • näsandning
 • kvadratandning
 • reningstekniker
 • fokus på mantra
 • fokus tredje ögat
 • affirmation
 • chakrarening
 • stängning

Syften med meditation Göteborg & online

Förutom att hitta sitt stilla centrum, finna harmoni m.m. kan meditation inkludera andra syften som att:

 • lyssna till sitt högre jag
 • kommunicera med andliga vägledare
 • söka svar på frågor
 • andlig utveckling
 • fysiskt och psykiskt helande.

När Reiki-kliniken har meditation Göteborg och online inkluderas alltid ett helande genom reiki. Så förutom ”vanlig” meditations fördelar, får du alltid något extra när du är med på Reiki meditation Göteborg eller online.

Kommunikation under meditation

Det är väldigt individuellt hur vi kommunicerar och tar emot budskap i det meditativa tillståndet. På Reiki-klinikens meditationsmöten kan vi göra en enkel övning för att du ska förstå hur du tar emot budskap. Vill du fördjupa dig mer i kanalisering och ta emot budskap tränar vi på det i Energimänniskan 3.