Meditationer

Du får hjälp att komma igång med meditationer som du enkelt kan integrera i din vardag. I slutet av varje meditationstillfälle blir det extra energirening till alla i gruppen – en kort helande-session.

En meditation då vi leds bakåt till tidigare liv. De liv som kommer upp har med sig energi till nuvarande livet. Det kan handla om att något är ouppklarat eller att du har inspiration och kunskap därifrån.