Uppföljningsmöten

för Reiki-klinikens elever

Möten
Förkunskaper:
Reiki 1
Plats:
Långedragsvägen 21
426 71 Västra Frölunda
Pris:
Ingår ett möte efter Reikikurs

Dessa möten är ämnade för uppföljning av reikikurserna och det ingår ett möte efter varje reikikurs. Du väljer själv när du kan/vill komma, men anmäl dig först så vi har lite koll på hur många som kommer. Varje möte är ämnat att anpassas efter elevernas behov, så tala om ifall du har något önskemål, i förväg eller på plats.

Oftast startar vi med drop-in-fika och samtal. Vi tar upp aktuella frågor i gruppen, men vill någon ha enskilt samtal sedan är det bara att säga till. Sedan blir det praktik och meditation. Det kan vara gruppreiki (att flera ger Reiki till en person) eller att praktisera två och två. Vi gör helt enkelt så som passar bäst för tillfället och enligt önskemål. Vid behov tränar vi på olika tekniker.

Du kan även vara med på mötet online. Vi använder Zoom, så du får en länk dit när du anmält dig. Är du osäker på hur det går till kan du få testa någon dag innan mötet. Det går också att få enskilt samtal i slutet på online-möten.

Mötena hålls cirka en gång i månaden och det kommer att läggas upp flera tider efter hand.

Obs! På vissa kurser kommer vi överens om en annan mötestid än de tider som visas här.

Det är bra att sedan fortsätta att praktisera och träffa reikivänner. Den ideella föreningen Reiki-Ringen i Väst har regelbundna möten på Reiki-kliniken. Även på många av deras möten får du tillgång till lärarsupport. Klicka här för mer info om Reiki-Ringen i Väst.

Mötestillfälle
3 mars, kl 17:00-20:00 (söndag)
Mötestillfälle
8 april, kl 17:00-20:00 (måndag)
Mötestillfälle
5 maj, kl 17:00-20:00 (söndag)

Vi som håller i Uppföljningsmöten

Har du frågor eller funderingar kring Uppföljningsmöten? Kontakta gärna någon av oss som har hand om Uppföljningsmöten. Fler medarbetare på Reiki-kliniken hittar ni här.