Reiki
Behandling

Reiki behandling syftar till att återfå det normala flödet av livsenergi så att naturliga läkningsprocesser gynnas och snabbas upp. Detta kan påverka livets alla dimensioner –  fysiska, psykiska, andliga och sociala.
Information inför Reiki-klinikens aktiviteter

Angelic Reiki-metoden för åter-anslutning är framtagen för dem som upplever besvärande effekter efter vaccination.

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

  • 45 min inkl kort samtal

Behandlingen riktas inte till specifika symtom eller sjukdomar, utan är en holistisk behandling till hela personen. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

  • 1 timme inkl. samtal

Energi kan färdas över obegränsade avstånd och eftersom Reiki består av livsenergi gäller det samma för Reikibehandlingar. En fullständig Reikibehandling på distans går till på samma sätt som en vanlig fysisk behandling. Skillnaden är bara att klienten och Reikiterapeuten befinner sig på olika platser.

Vid denna behandling kommer två vänner eller familjemedlemmar tillsammans. Samtalen sker gemensamt och de får också Reiki på samma gång.

Du leds i gruppmeditation att aktivt frigöra tunga energier och att ta emot högfrekventa renande energier. Detta sätter igång naturliga läkningsprocesser hos dig, både på fysiska och psykiska plan.

  • 15 minuter

Vill du ha en extra energikick med höga vibrationer? Vi är flera Reikiutövare som förmedlar välgörande energier. Du kan ta emot var du än befinner dig. Det kan skapa harmoni och ökat välbefinnande omgående, men vid regelbunden användning skapas mer utvecklande, helande och bestående resultat.

Det ingår alltid stödsamtal tillsammans med Reikibehandling, men ibland kan det behövas extra tid, som då får bokas separat.

Reiki dras dit den behövs

Reiki behandling

Under en reiki behandling förmedlar reikiterapeuten universell livsenergi som automatiskt går dit den behövs hos mottagaren. Syftet är att rensa ut blockeringar och återskapa det naturliga energiflödet för att sätta fart på processerna för självläkning och skapa ökat välbefinnande, inom såväl fysiska, psykiska som sociala dimensioner.

Reikibehandlingen sker oftast genom att reikterapeuten endast placerar sina händer på mottagaren. Händerna vilar stilla på den fysiska kroppen eller i energikroppen/auran. Terapeuten behöver inte ställa någon diagnos och inte heller manipulera energin på något sätt, utan bara vara en kanal för energin.

Uppgraderad reiki effektivare

Förr tog en reikibehandling en timme eller ännu mer, men nu finns det uppgraderade metoder som anpassats till jordens och mänsklighetens förhöjda energifrekvenser. På Reiki-kliniken kombinerar vi två uppgraderade metoder som kompletterar varandra: Angelic Reiki® och Holy Fire® Usui-reiki. Därför tar inte själva reikibehandlingen på Reiki-kliniken mer än en halvtimme, men det ingår också ett kompletterande samtal så då avsätts en timme för reiki-behandling för en person. När det gäller enbart friskvård kan dock samtalstiden kortas ner.

Flera varianter av reiki behandling

På Reiki-kliniken erbjuder vi även andra varianter för reikibehandling, vilka varierar när det gäller samtal och utförande. Du kan läsa om dem på respektive sida: Reiki för två, Reiki i grupp, Reiki på distans, Gratis distans-reiki, samt en extra kraftfull metod Angelic Reiki Reconnection som anpassats för besvär efter vaccination.

Upplevelser av reiki behandling

Det är väldigt individuellt hur man upplever en reikibehandling och tiden efter. Oftast är behandlingen behagligt och avslappnande, men ibland kan man uppleva obehag när förträngda psykiska och fysiska känslor kommer till ytan för att rensas ut. Denna utrensning kan också kännas av några dagar efteråt. eller så känner man inget obehag alls. Men man kan också gradvis bara känna sig mer och mer harmonisk inom olika områden, utan att uppleva obehag. Allt beror på vad du har med dig i bagaget och hur sensitiv du är för energier.

Ökat välbefinnande efter reiki behandling

Då reikibehandlingen är en holistisk behandling som riktas till hela människan i stället för till specifika områden kan de ske förbättringar inom flera områden av livet. Energin kan gå till fysiska besvär som smärtor, sårläkning, prostatabesvär, biverkningar vid medicinska behandlingar och psykiska besvär som depression, oro, ångest. Det är också vanligt att energin rensar bort tunga känslor så att personen blir mer harmonisk och får ökat självförtroende, självkänsla, tillit och sover bättre.

Reiki används på sjukhus runt om i världen och det finns forskning som visat på att reiki kan hjälpa till inom många olika områden. Läs om reiki inom vården och forskning här.

Läs mer om reiki här.