Reiki Healing
Kurs

& Workshop

Här hittar du kurser & workshoppar inom reiki healing, samt kompletterande ämnen som dokumentation, samtal och energikunskap på olika nivåer.
Information inför Reiki-klinikens aktiviteter

Denna introduktion till energins värld ska vara en hjälp till självhjälp. Du lär dig att påverka din energi och därmed påverka din hälsa och ditt välbefinnande. En övergripande teoretisk grund presenteras varvat med praktiska övningar och meditationer.

Du får fler tekniker för att uppleva energier och för att rena energikroppen. Mycket praktiska övningar och meditationer.

Många praktiska övningar för att träna upp sin kommunikationsförmåga och lita på sin intuition.

Den första Reikikursen ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Detta är en kombinerad kurs då du får både grad 1 och 2. Den är lämplig för dig som vill ha med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Du får både grad 1 och 2. Den är lämplig för dig som vill ha med dig fler redskap direkt, så du kan använda Reiki mer flexibelt. Du bör också känna att du nu är redo att ta hand om fysiska och psykiska smärtor som kan ha lagrats inombords. Har du mycket med dig i bagaget är det lämpligare att ta en kurs i sänder och låta energin i första graden integreras inom dig först innan du går vidare till andra graden.

Fortsättningskursen förhöjer din energi och ökar effektiviteten på behandlingarna. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt; på avstånd, samt till förflutet, framtid, mål och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Fortsättningskursen förhöjer din energi och ökar effektiviteten på behandlingarna. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt; på avstånd, samt till förflutet, framtid, mål och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Avancerad Reiki ingår i Reikimasterkursen, så det är inte nödvändigt att gå den före. Men om du av någon anledning inte är redo för masterkursen är detta ett värdefullt steg framåt. Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du får också lära dig några extra Reikitekniker.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Avancerad Reiki ingår i Reikimasterkursen, så det är inte nödvändigt att gå den före. Men om du av någon anledning inte är redo för masterkursen är detta ett värdefullt steg framåt. Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du får också lära dig några extra Reikitekniker.

Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. På ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Du får också redskapen för att lära ut Reiki på alla nivåer.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. På ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Du får också redskapen för att lära ut Reiki på alla nivåer.

KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Eleven initieras till åtta kraftfulla energistrålar som hör ihop med specifika symboler, med specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Holy Fire®III Världsfreds-Reiki innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Eleven initieras till åtta kraftfulla energistrålar med specifika effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Holy Fire®III Världsfreds-Reiki innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer.

Du som redan har gått en masterkurs med Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att hela egot och att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också, så att vi inte längre behöver Tändningsförberedelsen.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet. Denna uppgradering inkluderar möjligheten att hela egot och att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också, så att vi inte längre behöver Tändningsförberedelsen.

Syftet med denna uppgradering är just att förstärka Holy Fire® så mycket att det blir möjligt att göra lika effektiva Tändningar, Placeringar och Upplevelser på distans som på plats. Även om du inte planerar att hålla online-kurser har du förstås nytta av uppgraderingen. Precis som vid varje uppgradering innebär den också att du får förmågan att förmedla ännu kraftfullare Reiki.

Du som redan är Holy Fire®III Online Usui-Reikimaster eller Holy Fire®III Online Karuna Reiki®master kan uppgradera till Holy Fire®III Världsfreds-Reiki.

Detta är en online-kurs. Du som redan är Holy Fire®III Online Usui-Reikimaster eller Holy Fire®III Online Karuna Reiki®master kan uppgradera till Holy Fire®III Världsfreds-Reiki.

Angelic Reiki® integrerar Reiki med flera andra energistrålar och teorin bygger på äldre esoteriska visdomsläror. Nybörjarkursen i Angelic Reiki® innebär först och främst en andlig resa och ett personligt helande och växande för dig. Den ger dig också förmågan att förmedla denna energi till andra, vilket hjälper dem att helas och växa andligt. På denna kurs lär du dig även en distansteknik.

Kursen initierar dig till masterenergin i Angelic Reiki®-systemet. Det är först och främst en personlig process, där energin är redskapet för att finna din inre mästare, så att du kan bemästra ditt eget liv. Det handlar inte om att bli andligt perfekt, utan om att uppnå självkännedom och acceptans för att din verklighet är din egen skapelse och att vi alla har personligt ansvar för våra liv.

För att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki® krävs att du gått kursen Professionell utövare. Den inkluderar kunskaper och tekniker som du behöver för att arbeta med Angelic Reiki® professionellt, men som även är värdefulla för alla andra.

Kursen innehåller det du behöver för att lära ut Angelic Reiki® till andra. Det inkluderar även repetition, fördjupning, diskussioner och att träna olika moment. Kursen anpassas delvis efter gruppens behov. Inga nya tekniker tillkommer, men allt energiarbete, som initieringar, meditationer och praktiska övningar orsakar som alltid en frekvenshöjning hos dig.

I New Shamballa träder vi in i 13 dimensioner av verkligheten. Du får Information om dimensionerna och initiering till dem så du lättare kan få kontakt med dem. Du skapar också en starkare förbindelse till Shamballas mästarenergier och kan lättare manifestera dessa energier av villkorslös kärlek i ditt liv.

I kursen ingår teori om helig geometri och du lär dig avancerade meditationstekniker för att aktivera din merkabah (ljus-ande-kropp). Aktiveringen skapar en virvel som drar till sig kreativ energi som skapar det som finns i ditt sinne.

Du som är lekman har inga krav på att dokumentera och föra journal, men det gör ditt arbete mer professionellt och seriöst, samt ökar patientsäkerheten. Det hjälper dig också att utvecklas som terapeut.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Du som är lekman har inga krav på att dokumentera och föra journal, men det gör ditt arbete mer professionellt och seriöst, samt ökar patientsäkerheten. Det hjälper dig också att utvecklas som terapeut.

Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas.

Detta är en online-kurs, så vi möts i ett virtuellt klassrum via internet.
Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas.

Gå en reiki healing kurs för din egen utveckling och läkning, eller för att kunna hjälpa andra. På Reiki-kliniken i Göteborg har vi kurser för nybörjare såväl som för erfarna reikiutövare.

Flera varianter av reiki healing kurs

Reiki-kliniken har uppgraderade reikikurser inom två olika system som kompletterar varandra: Holy Fire®-systemet och Angelic Reiki®-systemet. Som nybörjare kan du välja en grundligare nybörjarkurs eller en snabbare kombinerad kurs inom Holy Fire-systemet, eller en nybörjarkurs i Angeli Reiki-systemet. Om du har svårt att ta dig till Göteborg kan du även vara med hemifrån på en online-kurs.

Fortsättningskurser finns också inom båda systemen. Du får ett kraftfullt redskap redan på nybörjarnivån, men självklart blir det ännu mer utveckling, helande och flera möjligheter ju fler redskap du samlar på dig.

Effektivare reiki

Usuis Reiki healing-system grundades för 100 år sedan och det betyder att energin har försvagats när den vandrat genom de många lärarleden. Inom Holy Fire och Angelic Reiki kan energin inte försvagas på samma sätt eftersom initieringarna / energiöverföringarna sker direkt till eleven utan att läraren är inblandad som ett filter. Båda våra reikisystem har också kompletterande kraftfulla energistrålar som gör metoderna mer effektiva och anpassade till oss i denna tid då jordens och mänsklighetens energifrekvenser har höjts.

Läs mer om Reikins historia här.
Läs mer om Holy Fire här.
Läs mer om Angelic Reiki här.

Värdefull investering

Kurser i reiki healing är alltid värdefulla investeringar. Under själva kursen kan många processer sätta fart, så det kan ske mycket utveckling och helande inom olika områden av ditt liv. Sedan har du också med dig reiki som ett kraftfullt och effektivt redskap resten av ditt liv. Det blir kraftfullare ju mer du använder det. Skulle du glömma bort reiki en tid, kanske till och med i åratal, så har du ändå kvar förbindelsen. Men din kanal blir ungefär som en osotad skorsten då. Kanalen kan rensas upp genom att du flitigt använder den igen, men det kan vara till stor hjälp att då få en boosterdos – en extra initiering på den nivå du redan har. De flesta lärare brukar hjälpa sina elever med detta. På Reiki-kliniken ingår alltid support och stöd, även om det gått flera år sedan kursen.