Reiki healing

Vi på Reiki-kliniken började med reiki healing 1994. Denna energimedicinska metod stöds av positiva resultat från dokumentation och forskning och har etablerat sig såväl inom konventionell vård och komplementärmedicin.

För 100 år sedan började reikimetoden att användas i Japan, men nu finns reiki utspritt över hela världen. Många länder har integrerat reiki i inom den konventionella vården och i Sverige är det godkänt som friskvård.

Vad är reiki?

Reiki skrivet med japansk kanji
Reiki skrivet med kanji

Reiki är japanska och sammansatt av två ord: rei och ki. Ki kallas för chi i Kina, prana i Indien och livsenergi på svenska. Livsenergin strömmar genom kroppens energibanor som kallas meridianer (eller nadis i Indien). När energin flödar fritt mår vi bra, men när flödet avtar, eller rent av blockeras någonstans, försvagas kroppens funktioner och blir det långvarigt kan det fysiska och psykiska hälsotillståndet påverkas negativt.

Japansk kanji är ett bildspråk som kan översättas lite olika beroende på sammanhanget. Rei översätts ofta som universellt/allomfattande medvetande, högre visdom eller liknande.

Hela ordet rei-ki kan t.ex. översättas som ”livsenergi med universellt medvetande” eller ”själskraft”.

Vad är reiki healing?

Ofta kallas den komplementärmedicinska metoden bara för reiki, medan en del säger reiki healing. Reiki är inte det samma som healing, men det är en form av healing/helande. Det finns många metoder för healing/helande, och gemensamt för dem är att ”helaren” på något sätt påverkar ”mottagarens” energisystem.

Reiki healing är en väldigt säker metod, eftersom helaren inte själv styr och kan då inte kan skada på något sätt. Helaren är endast en kanal för reiki. Reiki styrs automatiskt dit den bäst behövs för tillfället hos just den personen och sätter då igång helt naturliga processer, som hjälper personen att återgå till sitt naturliga harmoniska och hälsosamma tillstånd. Det kan innebära fysisk rening från gifter eller att förträngda känslor frigörs.

Läs mer om reiki healing här.

Bra böcker om reiki finns i Secourongs nätbutik.

Ta emot reiki healing

Reiki healing behandling på Reiki-kliniken i Göteborg
Reiki-behandling på Reiki-kliniken i Göteborg

Om du är nyfiken på reiki healing erbjuder Reiki-kliniken behandlingar på flera olika sätt, som t.ex:

Du kan enkelt boka tid själv på bokadirekt.se

Praktisera reiki själv

Alla kan lära sig reiki healing. Trots att det är en så kraftfull metod är den väldigt enkel att lära sig och man kan använda metoden redan efter en helgkurs. Sedan utvecklar man sin förmåga ju mer man praktiserar förstås. Reiki-kliniken har många olika reikikurser, från nybörjarkurser till avancerade fortsättningskurser för lärare. En del erbjuds även som online-kurser via Zoom.

Olika grenar av reiki

Angelic Reiki – ett uppgraderat reiki-system med extra specialiserade energistrålar.
Angelic Reiki® är anpassat för vår tid.

Det var Usuis Reikihealing-system som började spridas 1922 i Japan. Reiki-energin har sedan förmedlats från lärare till lärare genom så kallade initieringar. Det innebär att energin överförs från lärare till elev och eftersom varje lärare är ett filter när energin passerar är det ofrånkomligt att energin försvagas med tiden.

Energi-flamman i Holy Fire® Reiki som uppgraderar reiki med en viktig och kraftfull extra stråle
Holy Fire® Reiki uppgraderar reiki med en viktig och kraftfull stråle.

Detta är en av anledningarna till att det numera finns flera reiki-grenar och att många av dessa inkluderar någon extra förstärkande energi. På Reiki-kliniken har vi två olika reiki-grenar: Holy Fire® Reiki och Angelic Reiki®. Det är två helt fristående system, men som också kompletterar varandra. Många undrar ”vilket system ska jag välja”? Svaret är att det bästa är att låta hjärtat styra, vilket system tilltalar dig mest? Dras man lika mycket till båda, kan Holy Fire®Reikisystemet oftast vara enklast för en nybörjare.

Vanliga frågor

Har reiki healing biverkningar?

Nej, reiki healing har inga biverkningar, men däremot kan man tillfälligt känna av de naturliga utrensningsprocesserna, vilket kallas utrensningseffekter men en del benämner det som förstförsämring eller healingkris.

När reiki frigör blockeringar börjar de naturliga kroppsfunktionerna åter fungera normalt så att fysiska och emotionella gifter rensas ut. Man kan då få fysiska obehag som diarré, utslag, ökad värk eller att förträngda känslor väller upp.  Läkningsprocessen kräver också energi så det är vanligt att känna sig tröttare i början.

Detta kan fortgå några timmar eller dagar, men ibland längre. Det uppstår aldrig nya symptom, utan det som kommer upp har funnits lagrat i kroppen tidigare. Så om det uppstår obehag är det bästa att släppa motstånd och välkomna det ut, så passerar det smidigare.

Är reiki bluff?

Om man inte tror på Einsteins ekvation E=mc2 (som visar att även materia kan förvandlas till energi när dess ljus vibrerar tillräckligt högt och vice versa) då är det svårt att tro att reiki, en livsenergi, ska kunna påverka en människa. Det kan förstås ändå kännas tvivelaktigt när vi inte förstår fullt ut hur. Men om någon skulle berättat för oss för femtio år sedan att man kan skicka foton och böcker genom etern så att de hamnar på andra sidan jordklotet, då skulle vi varit övertygade om att det är bluff. Nu tror vi på det – inte för att vi förstår hur det går till, utan för att vi har upplevt det. Samma är det med reiki. Vi som upplevt det tror på det.

Men vi ska inte bara förlita oss på tro och övertygelse. Hälso- och sjukvård ska förlita sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller reiki har det kommit allt mer forskning som visar på att reiki kan öka välbefinnandet inom olika områden. Läs om dokumentation och forskning om reiki här. 

Eftersom vi har jobbat med reiki sedan 1994 och upplevt otaliga små vardagsmirakel inom olika områden, som läkning av årsgamla sår och fistlar, befrielse från panikångest, depression, migrän, smärtor, närsynthet, prostatabesvär m.m. är vår övertygelse att reiki har en enorm potential att hjälpa oss på olika sätt.

Därmed inte sagt att reiki alltid hjälper för allt. Placeboeffekten är värdefull vid alla behandlingar men reikis effekter beror på mycket mer än det. Så personen måste inte tro på det, men ändå vara öppen, lyhörd och villig och genomföra de förändringar som reiki triggar igång. Reikis uppgift är att rensa ut gammal energi, gamla känslominnen och gamla tankemönster, så att det blir lättare att börja på nytt.