Reiki master

Vad är en Reiki master?

Hawayo Takata införde titeln Reiki Master för den tredje och sista graden inom Usuis Reikisystem. Grundaren, Mikao Usui använde aldrig den titeln, utan kallade denna grad för Shinpiden, vilket kan översättas till mystisk undervisning. Läs mer Reiki-historik här.

Reiki Master översätts ibland till Reikimästare, vilket lätt missförstås som att personerna som går denna kurs blir mästare på Reiki, och så är alls inte fallet. Därför har vi valt att behålla den engelska beteckningen och försvenskat den till Reikimaster.

För att vara behörig till en kurs för Reiki master krävs oftast endast Reiki 2, men inför en del kurser ska eleven ha praktiserat en viss tid och lämnat in behandlingsdokumentation före kursen. Innehållet i kurserna för Reiki master kan också variera en del. På de flesta Reikimaster-kurser får eleven förmåga och kunskap för att själv lära vidare Reiki, men ibland krävs ytterligare en kurs. På Reiki-kliniken vill vi ha en minimistandard på utbildningen och har praktikkrav före kursen till Reiki master. För att ta emot ett lärardiplom vill vi också att man ska ha en viss grundkunskap av dokumentation och samtal och erbjuder workshoppar inom dessa områden: reikikliniken.se/kurser/journalforing och reikikliniken.se/kurser/reiki-samtalet

Benämningen Reiki master betyder oftast underförstått att personen är en Usui Reiki master, eftersom de flesta härstammar från Usuis Reikihealingsystem som startades för 100 år sedan i Japan. Många förgreningar av Reiki har sedan förstärkt systemet med ytterligare energistrålar. Reiki-kliniken har två fristående system där du kan utbilda dig till Angelic Reiki® master och Holy Fire® Usui Reiki master. Läs mer om Holy Fire® systemet här.

Vad är en Karuna Reiki®master?

Numera finns även fortsättningskurs efter Usui Reiki master: Karuna Reiki®master. Då får man tillgång till ytterligare åtta mycket kraftfulla specialiserade strålar. De är av så hög frekvens att man först behöver ha integrerat sin Reikimaster-energi fullständigt. Riktlinjen är sex månader. Dessa strålar ger dig ytterligare redskap för att hjälpa dig själv och andra att växa och att helas. Läs mer här: reikikliniken.se/kurser/karuna-reikimaster

Vad är en Angelic Reiki®master?

På Reiki-kliniken har vi också Angelic Reiki®systemet, som är lite annorlunda upplagt. Det inkluderar tre kurser före kursen till Angelic Reiki® master: Angelic Reiki® 1&2, Angelic Reiki® 3&4 och Angelic Reiki® Professionell utövare. Kursen för Angelic Reiki®master är inriktad just för dig som är redo att börja lära ut själv. Där tillkommer inga nya tekniker eller energistrålar på den nivån.

Energi-flamman i Holy Fire® Reiki master
Energi-flamman för Holy Fire®

Vad är en Holy Fire® Reiki master?

Däremot är steget till Holy Fire® Reiki master ett mycket större steg än inom Angelic Reiki®systemet. Kursen för Holy Fire® Reiki master inkluderar ett mycket kraftfullt redskap. Här tillkommer Holy Fire®-strålen som är mycket transformerande, helande och vägledande, både för dig själv och för dem du förmedlar Reiki till. Du får förstås även kunskap och förmåga att lära ut enligt detta Holy Fire®-Reikisystem.

Inom Holy Fire®systemet finns dessutom flera nivåer, vilket kan verka förvirrande. Det beror på att systemet har uppgraderats flera gånger och i april 2022 skedde det för femte gången. Titeln visar vilken version av Holy Fire®systemet som läraren har gått: Holy Fire® Reiki-master, Holy Fire®II Reiki-master, Holy Fire®III Reiki-master, Holy Fire®III Online Reiki-master och Holy Fire®III Världsfred Reiki-master. Dessa benämningar finns både inom Usui-Reikisystemet och Karuna-Reiki®systemet.

Läs mer om Holy Fire®systemets uppgraderingar här.

Vad är Reiki Grand Master?

Denna titel infördes efter att Hawayo Takata hade gått bort. En Reiki Grand Master skulle överta Takatas ledande roll inom Reikisystemet. Det var två som självmant tog på sig den rollen: Takatas barnbarn Phyllis Furumoto som blev ledaren för The Reiki Alliance och Barbara Weber Ray tog ledarrollen för The Radiance Technique. En grandmaster hade då inga extra kunskaper eller förmågor, endast titeln. Läs om uppkomsten av titeln Reiki Grand Master här: www.reiki.org/articles/origin-and-validity-grandmaster-title-and-other-important-issues