Reiki symboler

Något som är kännetecknande för Reikisystemet är att där används speciella Reiki symboler. Reikisymbolerna är kraftfulla redskap som förstärker Reikienergin och sammankopplar dig med energistrålar som gör att du kan arbeta mycket mer flexibelt, som på distans, till dåtid, framtid, situationer och mål.

Vad är Reiki symboler?

Tre ursprungliga Reiki symboler
Reiki-symboler för Reiki 2

Reiki symboler är geometriska figurer eller kanji-tecken. Dessa är en form av nycklar till specifika energistrålar. Reikisymbolerna finns numera tillgängliga i böcker och på internet, men du får tillgång till deras fulla kraft först efter en så kallad initiering (invigning) som sker på Reikikurser. Det gör att du sammankopplas med dem och får tillgång till deras fulla potential. Reikiutövaren initieras till dem i grad 2, alltså kurs nr 2, och får därmed snabba och effektiva redskap som ökar Reikienergins styrka och flexibilitet. 

Varför är Reiki symboler hemliga?

Reiki symboler är konfidentiella, vilket betyder att de inte ska visas för någon som inte är initierad till dem. Anledningen är följande.

  1. För din egen skull och ditt Reiki-arbete
    Reikisymbolerna är förbundna med en specifik energistråle, som har ett medvetande. Reikiutövaren har alltså ett personligt samarbete med detta medvetande, även om en del Reikiutövare inte är medvetna om att det är så. Detta ska vara ett respektfullt samarbete för att det ska ge optimal effekt. Om andra personer inte hanterar symbolerna respektfullt och konfidentiellt får det stå för dem. Det påverkar inte din personliga relation med symbolerna. Vi har valt att respektera symbolerna och visar dem inte ens i vår nätbutik.
  2. För andras skull
    • Om icke-initierade personer får tillgång till symbolerna kan de tro att det är tillräckligt för att få tillgång till dessa energistrålar, och går då miste om symbolens optimala kraft som kommer först efter initieringen.
    • Det finns risk att man kopplar ihop symbolerna med fel energi innan man vet vad de står för. Ett tydligt exempel på att det kan ske är hakkorset som de flesta av oss har negativa kopplingar till, fast det egentligen är en symbol inom hinduismen som står för solen eller lycka. Likaså kopplas också Antahkarana-symbolen här nedan ofta ihop med hakkorset, men egentligen är det en symbol som förbinder dig med ditt högre jag.
Antahkarana-symbolen är inte en Reiki symbol
Antahkarana-symbolen är inte en Reiki symbol

Vilka Reiki symboler finns det?

Det finns många symboler som kallas för Reiki-symboler, men i Usuis Reikisystem för naturlig healing fanns det ursprungligen endast tre Reiki symboler. Dessa är de tre följande, vilka eleven initieras till i Reiki grad 2.

Reiki 2-symboler

Kraft-symbolen är en symbol från shintoismen som används framför allt för att stärka och fokusera kraften, samt för att rena och skydda.

Emotional/mental-symbolen är en buddistisk symbol. Den antas härstamma från sanskrits ursprungsstavelsen hri som betyder kärlek och harmoni. Symbolen skapar ro och harmoni och hjälper till vid känslomässiga och mentala besvär. Den kan förbättra relationer, skapa nya vanor, förbättra minnet och hjälpa till vid inlärning.

Distans-symbolen består av japanska kanji-tecken. Den används för att förmedla Reiki på avstånd, samt till framtid, dåtid, specifika mål och situationer.

Dessa tre Reiki-2-symboler finns i att köpa som ett set. På baksidan av varje symbol finns en sammanfattning av dess betydelse och användning.

Master-symboler

Usuis mastersymbol initieras eleven till i Reiki grad 3. På senare år har vi dock fått veta att Mikao Usui aldrig använde den symbolen, utan den infördes först 1975 av Hawayo Takata. Denna symbol finns i två varianter i Secourong Förlags nätbutik. Den vanligaste numera kallas Reisho-varianten.

Det finns även andra mastersymboler som införts efter Usuis och även Takatas tid, t.ex:
Tibetanska mastersymboler inkluderade William Lee Rand 1989 till sina Reiki-kurser. Dessa finns att köpa i Secourong Förlags nätbutik.
Holy Fire®-symbolen lades till när Holy Fire®-systemet introducerades 2014 av William Le Rand.

Karuna Reiki®symboler

Dessa symboler är grunden för Karuna Reiki®systemet, vilket är en påbyggnad efter Reikimasterkursen. Det är åtta symboler som tillsammans skapar systemet. Alla har olika specifika syften och områden att arbeta på: cellnivå, skuggjaget, hjärtchakrat, jordning, visdom, personlig kraft, frid, och manifestering. Inom Karuna Reiki®systemet kompletterar symbolerna varandra, men de kan även användas som självständiga symboler. Alla dessa åtta symboler finns att köpa i Secourong Förlags nätbutik.

Fler symboler

Det finns många, många fler symboler som Reikilärare lagt till i sina Reikiutbildningar för att förstärka och komplettera Reiki-energin. Men de är alltså inte ”äkta” Reiki symboler egentligen. Det är endast Reiki-2-symbolerna som är de ursprungliga Usui-Reikisymbolerna.

Ursprungliga Reiki symboler

På kursen lär du dig att aktivera och teckna symbolerna. På Takatas kurser tilläts inte eleverna att ta med sig någon kopia på symbolerna utan de skulle lära sig dem utantill. Det betyder att det med tiden uppstod flera symbol-varianter pga glömska. På Secourong Förlag har vi de ursprungliga symbolerna, så som Takata tecknade dem. Önskar du en kopia kan du kontakta info@secourong.com. Vi behöver då få in en kopia på ditt Reiki-2diplom innan vi skickar dem till dig.